Tình hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019 (10:48' 19/7/2019)

Tổng diện tích trồng cây lâu năm 6 tháng đạt 106.088,4 ha, tăng 1,18% so cùng kỳ, tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 100.088 tấn tăng 2,02% so cùng kỳ 

Trồng trọt: Vụ đông xuân 2018-2019: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 47.250,5 ha, đạt 103,6% kế hoạch vụ và giảm 1,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó, diện tích cây lúa đạt 36.965 ha, đạt 102,7% kế hoạch vụ, giảm 1,85% so cùng kỳ năm trước; cây bắp đạt 3.539,2 ha, đạt 21,45% kế hoạch vụ và tăng 13,33% so cùng kỳ). Dự ước sản lượng lương thực đạt 268.304,1 tấn, tăng 0,01% so cùng kỳ (tăng 30 tấn). Trong đó, ước sản lượng lúa 240.365,8 tấn, giảm 1,48% so cùng kỳ; bắp đạt 27.938,4 tấn, tăng 14,93% so cùng kỳ).


- Vụ Hè thu 2019: Tính đến ngày 15/6/2019, tổng diện tích gieo trồng 63.459,6 ha đạt 99,2% kế hoạch vụ và tăng 39,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa 33.822 ha đạt 82,49% kế hoạch vụ, giảm 4% so vụ cùng kỳ; bắp 6.085,4 ha đạt 76,1% kế hoạch vụ, tăng gấp 2,2 lần so cùng kỳ.

- Tổng diện tích trồng cây lâu năm 6 tháng đạt 106.088,4 ha, tăng 1,18% so cùng kỳ (+1.239,1 ha), trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm 63.567,3 ha giảm 0,6% so cùng kỳ (-380 ha); cây ăn quả lâu năm đạt 40.949 ha tăng 4,2% so cùng kỳ (+ 1.662 ha); cây lâu năm còn lại 1.572,1 ha giảm 2,6 % so cùng kỳ (-42,8 ha). Tổng diện tích cây thanh long toàn tỉnh hiện nay ước đạt 29.417,6 ha, tăng 5,1% so cùng kỳ (+1.426,6 ha); sản lượng thu hoạch ước đạt 307.470 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ (+16.682,1 tấn), sản lượng tăng chủ yếu là do diện tích đến kỳ cho thu hoạch sản phẩm tăng. Cây điều diện tích toàn tỉnh hiện nay ước đạt 17.481 ha, tăng 0,6% so cùng kỳ (+108,3 ha),do năm nay thời tiết thuận lợi, giá ổn định đã khuyến khích nhà vườn đầu tư trở lại. Năng suất ở các địa phương phía nam như Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh tăng khá. Cây cao su toàn tỉnh hiện nay ước đạt 42.335,7 ha, giảm 0,85% so cùng kỳ (-365 ha). Diện tích cao su giảm do giá vẫn đang ở mức thấp, một số vườn lâu năm, năng suất kém chặt bỏ để trồng cây khác. Sản lượng cây cao su ước đạt 13.520 tấn tăng 3,93% so cùng kỳ (+500,9 tấn), sản lượng tăng chủ yếu là do tăng diện tích đến kỳ cho thu hoạch sản phẩm. Cây tiêu toàn tỉnh đến thời điểm tháng 6 năm 2019 ước đạt 1.514,6 ha, giảm 10,91% so cùng kỳ (-185,4 ha). Sản lượng thu hoạch ước đạt 1.610 tấn giảm 10,11% so cùng kỳ (-181 tấn). Nguyên nhân giảm là do nấm bệnh diện tích tiêu chết.

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tại thời điểm 15/6/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Có 175.829 con, tăng 1,37% so cùng kỳ (đàn trâu 8.949 con, giảm 0,21%; đàn bò 166.880 con, tăng 1,45%). Nhìn chung, số lượng đàn trâu giảm nhẹ so cùng kỳ, đàn bò tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra.

- Đàn lợn: Có 274.100 con, tăng 3,98% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh ở tỉnh ta có xảy ra, nhưng không ảnh hưởng lớn vẫn tập trung phát triển tổng đàn.

- Đàn gia cầm: Giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia cầm phát triển khá thuận lợi. Toàn tỉnh có 3.293 ngàn con, tăng 3,85% so cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Trong tháng, diện tích rừng trồng ước đạt 1.177 ha, tăng 2,4% so cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 2.021 ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh với các tỉnh, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2019, toàn tỉnh đã xảy ra 15 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 23,74 ha, giảm 14 trường hợp so cùng kỳ; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán rừng được huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

Thuỷ sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 100.088 tấn tăng 2,02% so cùng kỳ, trong đó: Diện tích nuôi trồng ước đạt 1.382,8 ha, tăng 2,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 6 ước đạt 1.179,1 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 6.894 tấn, tăng 2,5% (tăng 169,6 tấn) so cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác ước đạt 93.193,9 tấn tăng 1,99% so cùng kỳ trong đó chủ yếu là khai thác biển đạt 92.890,2 tấn, tăng 2% so cùng kỳ; khai thác nội địa đạt 303,7 tấn tăng, 1,9% so cùng kỳ.

- Sản xuất giống thuỷ sản, sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, trong 6 tháng ước đạt 13,165 tỷ con, tăng 5,5% so cùng kỳ và đạt 54,85% kế hoạch. Công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ...

Văn Năm (tổng hợp)

Nguồn: Cục thống kêCác tin tiếp
Ông Nguyễn Văn Hai vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông”   (30/12/2019)
Tấm gương người tốt việc tốt trong bảo vệ môi trường đô thị   (19/7/2019)
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019   (2/5/2019)
Khối thi đua 7 ký kết giao ước thi đua năm 2019.   (17/4/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức thảo luận chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân"   (28/3/2019)
Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham dự Hội trại tòng quân huyện Đức Linh.   (22/2/2019)
Hội Nông dân phường Phước Lộc, thị xã La Gi thăm tặng quà cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.   (13/2/2019)
Hội nghị Cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh năm 2019   (1/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác năm 2018   (30/1/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123