Khối thi đua 7 ký kết giao ước thi đua năm 2019. (16:5' 17/4/2019)

Chiều ngày 16/4/2019, Khối thi đua 7 (Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh) do Tỉnh đoàn thanh niên (Khối trưởng) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Kim Đê – Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Minh Thư – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị là thành viên trong Khối thi đua 7.


Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh thông qua dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động thi đua và bình xét khen thưởng của Khối thi đua 7 và bản ký kết giao ước thi đua Khối năm 2019. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 gồm các nội dung liên quan đến: Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được các tổ chức đoàn thể Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đơn vị; tập trung cho cơ sở, giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo theo quy định. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Chung sức, chung lòng  xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình Thuận chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2017-2020”... Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, cá nhân có thành tích đột xuất...; làm tốt công tác tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, Khối thi đua 7 thống nhất tổ chức 01 hoạt động chung thực hiện công trình “Hệ thống dẫn nước giúp nông dân chống hạn xã sông lũy, huyện Bắc Bình” lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua 7 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 Thanh Hoàng - Văn phòng


Các tin tiếp
Ông Nguyễn Văn Hai vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông”   (30/12/2019)
Tình hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019   (19/7/2019)
Tấm gương người tốt việc tốt trong bảo vệ môi trường đô thị   (19/7/2019)
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019   (2/5/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức thảo luận chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân"   (28/3/2019)
Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham dự Hội trại tòng quân huyện Đức Linh.   (22/2/2019)
Hội Nông dân phường Phước Lộc, thị xã La Gi thăm tặng quà cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.   (13/2/2019)
Hội nghị Cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh năm 2019   (1/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác năm 2018   (30/1/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123