Hội Nông dân tỉnh làm việc với đoàn chuyên gia Mạng lưới các Đối tác về nước của Hà Lan (NWP)
    Tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ cơ sở Hội
     

TIN KHOA HỌC

Tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.

TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 20/7/2016, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; Thường trực, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và 140 học viên là cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

GƯƠNG SÁNG NHÀ NÔNG

Tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.